Mitä olet
vanhoillis-
lestadiolaisuus?


Lestadiolaisuuden
historiaa Espoossa

Linkkejä

Kirjallisuutta
Mitä olet vanhoillislestadiolaisuus?

Vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden uskoon ja oppiin liittyvät opetukset perustuvat Raamattuun. Opetukset ovat vanhoja ja muuttumattomia ja siinä mielessä vanhoillislestadiolaisuus on vanhoillista. Edelleenkin Raamattu on uskon ja elämän korkein ohje.

Vanhoillislestadiolaiset elävät yhteiskunnan muutoksissa mukana. Muutoksiin, jotka eivät johda käytännössä ristiriitaan uskon ja hyvän omantunnon kanssa, suhtaudutaan myönteisesti. Kristillisyydessä arvostetaan koulutusta, tunnollisuutta ja ahkeruutta sekä osallistutaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Lestadiolaisen kristillisyys on saanut kirkkohistoriallisen nimen Lars Levi Laestadiuksesta (1800-1861). Vuonna 1844 Laestadius sai uskon lahjan sydämeensä, kun uskovainen saamelaistyttö Lapin Maria julisti hänelle synninpäästön. Kun Laestadius pääsi sisälle Jumalan valtakuntaan, hän halusi kertoa löydöstään muille. Laestadius ei perustanut uutta oppia, vaan rakensi opetuksensa vankasti Raamatun sanaan.

Vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden opetus perustuu Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjoihin. Seuraraamattuna käytetään vanhaa kirkkoraamatun käännöstä (1776). Ihminen tulee autuaaksi vain uskosta, armosta ja Kristuksen ansion tähden. Usko on Jumalan lahja. Jumala on antanut jokaiselle tähän maailmaan syntyvälle lapselle uskon lahjan. Kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa ja lapsi otetaan siinä seurakunnan hoitoon. Kasteen armosta langennut ihminen voi saada uskon lahjan takaisin parannuksen kautta.

Parannukseen kuuluvat katumus ja vaiva synnin tähden, mutta samalla evankeliumin uskominen. Evankeliumin ydin on syntien anteeksiantamus, joka julistetaan vanhoillislestadiolaisuudessa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ehtoollisen sakramentti on tarkoitettu uskon vahvistukseksi.

Pyhä Henki toimii Jumalan valtakunnassa uskovaisten ihmisten kautta. Tästä uskosta osalliset ihmiset voivat julistaa jokaiselle katuvalle ihmiselle synninpäästön. Usko tulee kuulemisesta ja sen evankeliumin uskomisesta. Jumala laski tänne maan päälle valtakuntansa, joka on Pyhän Hengen koolle kutsuma ja se on yksimielinen opissa ja rakkaudessa. Jeesus kehotti ihmistä ensin etsimään tätä Jumalan valtakuntaa ja lupasi, että sen ohella annetaan kaikki muukin; ajallisen ja iankaikkisen elämän siunaus.

Näin vanhoillislestadiolaiset opettavat

Parannus on mielenmuutos. Siihen kuuluu Lutherin mukaan katumus ja vaiva synnin tähden sekä uskominen evankeliumiin eli synninpäästöön.Kaste on hyvän omantunnon liitto. Siinä Jumala vahvistaa lapsen uskon ja nostaa hänet seurakunnan hoitoon.

Ehtoollinen on uskovaisille uskon vahvistukseksi tarkoitettu muistoateria.

Jumalan valtakunta on Pyhän Hengen muodostama uskovien seurakunta maan päällä. Se on yksimielinen uskossa, opissa ja rakkaudessa.

Lähde: www.suviseurat.net